Különös közzétételi lista

Tanórán kívüli programok (ingyenesen igénybe vehető közoktatási szolgáltatások). >>>

Az iskolai tanév helyi rendje >>>

Tanév megnevezése: 2018/2019.

Vezetés

Rakó József                intézményvezető                                földrajz, biológia

Kovács Ilona              intézményvezető-helyettes                magyar, történelem

szaktanácsadó, mesterpedagógus

 

Tanítók, tanárok

 Auschné Radnai Judit                        5.a osztályfőnök, angol, tanulószoba

Bozsikné Nehéz Ildikó                        rajz, technika, tanulószoba

Cseriné Pataki Ildikó                          6.a osztályfőnök, magyar, történelem

Czuppon Zsolt                                    informatika, tanulószoba

Gabonyi Zsuzsanna                           2.a tanító, osztályfőnök

Horváthné Halász Eszter                   ének, történelem

Juhászné Terdik Krisztina                  8.b osztályfőnök, matematika, fizika

Krutyko Jelena                                   angol, tanulószoba

Margittai Judit                                    3.a tanító, néptánc

Miklósvölgyiné Szabó Andrea           1.a tanító, osztályfőnök

Murguly Józsefné                               7.a osztályfőnök, matematika, testnevelés

Némethné Márk Julianna                   8.a osztályfőnök, testnevelés, mozgásterápia

Pintér Miklósné                                   természetismeret, biológia, kémia

Tóth Andrea                                       napközi, táblajáték

Vinczéné Balogh Anikó                      3.a tanító, osztályfőnök

Wisinszky Alexandra                          4.a osztályfőnök, tanító

Oktató-nevelő munkát segítők

Boncsérné Kéri Katalin                       pszichológus

Máténé Fekete Klaudia                      pedagógiai asszisztens

Tárnokné Major Krisztina                  könyvtáros tanító

Orbányi Magdolna                             iskolatitkár

Folberth Tamás                                  rendszergazda

Utazó gyógypedagógiai hálózat munkatársai

Csörgő Anita                                      gyógypedagógus, logopédus

Papp Viktória                                      gyógypedagógus

Szilvási Erika                                      gyógypedagógus

Tartós távollévők

Pelkáné Hoffer Olga

Tóth Brigitta

Az intézmény pedagógusai a munkatervben meghatározott napokon tartják fogadóóráikat.

Ettől eltérő megbeszélésre csak a pedagógussal történt előzetes egyeztetés után kerülhet sor.

Az intézmény pedagógusainak elérhetősége:

Tanári: 312-78-11/ 19 mellék, vagy a tanárit kell kérni

(A pedagógusok munkaidejükben csak korlátozott időtartamban tartózkodnak a tanáriban.)

Email: vmai@vmai.hu

A pedagógusok saját döntésük alapján egyéb magánelérhetőségüket is megadhatják.

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások1   Végzettség, szakképzettség
Tanítók 8 fő 1 fő főiskola, tanító, rajz, pedagógia spec.kol.

1 fő főiskola, tanító, közoktatásvez. szakvizsga

1 fő főiskola, tanító, technika spec.kol.

1 fő főiskola, tanító, testnevelés spec.kol.

1 fő tanító, főiskola, közl. ref. spec.koll.

1 fő tanító, főiskola, rajz spec.koll.

Magyar nyelv és irodalom 2 fő 1 fő főiskola magyar-történelem szak

1 fő főiskola magyar szak

Matematika 2 fő 1 fő főiskola matematika – fizika szak

1 fő főiskola matematika-testnevelés szak

Történelem 3 fő 1 fő főiskola magyar – történelem szak, egyetem történelem szak, közoktatásvez. szakvizsga, szaktanácsadó – mesterpedagógus

1 fő főiskola magyar – történelem szak

1 fő főiskola ének – történelem szak

Angol nyelv 3 fő 1 fő főiskola angol-orosz szak

1 fő egyetem magyar – angol szak

1 fő egyetem angol szak

Fizika 1 fő 1 fő főiskola matematika – fizika szak
Kémia 1 fő 1 fő főiskola biológia – kémia szak
Biológia 3 fő 1 fő főiskola biológia – földrajz szak, közoktatásvez., köztisztviselő szakvizsga

1 fő főiskola biológia – földrajz szak, egyetem földrajz szak

1 fő főiskola biológia – kémia szak

Földrajz 2 fő 1 fő főiskola biológia – földrajz szak, egyetem földrajz szak

1 fő főiskola biológia – földrajz szak, közoktatásvez., köztisztviselő szakvizsga

Természetismeret 3 fő 1 fő főiskola biológia – földrajz szak, egyetem földrajz szak

1 fő főiskola biológia – kémia szak

1 fő főiskola biológia szak

Technika 1 fő 1 fő főiskola biológia — mezgaz. ism. és gyakorlati ism. szak
Informatika 1 fő 1 fő főiskola  matematika- informatika szak
Rajz 1 fő 1 fő egyetem rajz szak
Ének 2 fő 1 fő főiskola ének – történelem szak

1 fő főiskola ének szak

Testnevelés 3 fő 1 fő egyetem testnevelés

1 fő főiskola matematika-testnevelés szak

1 fő egyetem testnevelés, gyógytestnevelés, Alapozó terápia

Mozgásterápia 1 fő 1 fő egyetem testnevelés, gyógytestnevelés, Alapozó terápia
Néptánc 1 fő 1 fő alapfokú néptánc oktató, főiskola művelődésszervező szak
Erkölcstan 3 fő 1 fő főiskola tanító, erkölcstan tkp.

1 fő főiskola biológia – földrajz szak, egyetem földrajz szak, erkölcstan tkp.

1 fő főiskola biológia – kémia szak, erkölcstan tkp.

Napközi foglalkozás 5. évf. 1 fő 1 fő főiskola pedagógia szakos nevelő, középfokú könyvtáros
Napközi foglalkozás 6. évf. 1 fő 1 fő főiskola biológia — mezgaz. ism. és gyakorlati ism. szak
Tanulószoba 7-8. évf. 2 fő 1 fő egyetem rajz szak

1 fő főiskola biológia – földrajz szak, egyetem földrajz szak

Nevelő – Oktató munkát segítők 11 fő Végzettség, szakképzettség
Szociálpedagógus 1 fő 1 fő főiskola szociálpedagógus
Könyvtáros 1 fő 1 fő főiskola tanító, közművelődés spec.koll., OKJ könyvtáros asszisztens
Fejlesztés 4 fő 4 fő főiskola gyógypedagógia
Logopédia 5 fő 1 fő főiskola tanító, logopédia, egyetem inkluzív nevelés, szakvizsg, szakértő, mesterpedagógus

4 fő főiskola logopédus

Iskolapszichológus 2 fő 2 fő egyetem pszichológus
Gazdasági – Ügyviteli dolgozók 3 fő Végzettség, szakképzettség
Iskolatitkár 1 fő 1 fő középiskola, külker. szakirányú kp fokú
Rendszergazda 1 fő 1 fő felsőfokú oktatásinformatikus
Gazdasági ügyintéző 1 fő 1 fő középiskola, emelt szintű mérlegképes könyvelő

1A feltüntetett pedagógusok száma több mint az alkalmazottak száma, mert minden pedagógus a tanított tárgyak szerint van feltüntetve.

 

 

Tanulócsoportok:

 

Tanulócsoport megnevezése Képzési típus Tanuló

létszám

Számított létszám
1. 1. a Integrált osztály – MAPPA – program 15 16
2. 2. a Integrált osztály – MAPPA – program 17 20
3. 3. a Integrált osztály – MAPPA – program 16 19
4. 4. a Integrált osztály – MAPPA – program 20 25
5. 5. a Integrált osztály – MAPPA – program 19 24
6. 6. a Integrált osztály – MAPPA – program 13 15
7. 6. b Normál tantervű osztály 16 20
8. 7. a Normál tantervű osztály 16 20
9. 8. a Normál tantervű osztály – emelt angol 15 18
10. 8. b Normál tantervű osztály 8 5
Tanulólétszám 155 fő 190 fő

Iskolánkban idegen nyelvként angol nyelvet tanítunk.

 

 

Tanórán kívüli programok (ingyenesen igénybe vehető közoktatási szolgáltatások)

Foglalkozások megnevezése  
Szakkörök felsorolása kerámia, Zöldsziget, táblajáték, cigánykultúra, újságíró-író
Felvételi előkészítő matematika, magyar
Nyelvi verseny előkészítő Jane Haining Angol Nyelvi Emlékversenyre előkészítő
Korrepetálás minden elméleti tantárgyból
Napközi 2 csoport
Tanulószoba 1 csoport
Sportkörök tömegsport
Mindennapos testedzés

Iskolánkban minden gyerekeknek szervezett szakkör, korrepetálás, tehetséggondozó és sport program ingyenes.

 

Lemorzsolódás

 

Megnevezés Évfolyam 2015/2016. tanév Megjegyzés
Évismétlők 1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

8.

3

 

 

2

 

 

 

1

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

2 fő tanéve előkészítőnek minősült

1 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg

 

1 tantervi követelményeket nem teljesítette

1 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg

 

1 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg

 

1 fő tanulmányi követelményeket nem teljesítette

2 fő javítóvizsgán megbukott

 

1 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg

1 fő tantervi követelményeket nem teljesítette

2 fő javítóvizsgán megbukott

 

 

1 fő tantervi követelményeket nem teljesítette

1 fő javítóvizsgán megbukott

 

1 fő javítóvizsgán megbukott

Hiányzásai miatt nem osztályozható 1.

 

2.

 

3.

 

 

5.

 

6.

 

7.

 

 

8.

1

 

1

 

3

 

 

3

 

2

 

5

 

 

1

1 fő nem lép tovább

 

1 fő nem lép tovább

 

2 fő továbblép

1 fő nem lép tovább

 

3 fő nem lép tovább

 

2 fő nem lép tovább

 

2 fő továbblép

3 fő nem lép tovább

 

1 fő továbblép

Tanuló jogviszonya megszűnt tanévvégén 7.

 

8.

1

 

1

A tanulók betöltötték 16. életévüket, így tanulmányuk ebben az iskolatípusban megszűnt.

 

Továbbtanulók

 

Megnevezés

Évfolyam

2014/2015. tanév 2015/2016. tanév
Nyolcosztályos gimnázium 0 0
Hatosztályos gimnázium 0 0
Gimnázium 4 7
Szakgimnázium 15
Szakközépiskola 8 3
Szakiskola 7

 

Továbbtanulók után-követése:

 

A középiskoláktól nem illetve elenyésző számban kapunk visszajelzést tanulóinkról, így a rendelkezésünkre álló adatok mennyisége nem elegendő.

Országos-mérés értékelés eredményei

 

Megtekinthető az alábbi linken: Iskolánkról fül, OKÉV-mérés

 

 

Hétvégi házi feladat és írásbeli dolgozatok szabályai

A házi feladatok mennyisége és tartalma évfolyamonként változik.

Szempontok:

Egyénileg a tanuló képes legyen megoldani

Az időráfordítás ne haladja meg pl. első évfolyamon a 30 percet, 7-8. évfolyamon a 90 percet.

Az írásbeli feladatok mennyisége ellenőrizhető legyen a tanítási óra elején.

A szünetek idejére több feladat nem adható

Egyéni feladatok (kielőadás, beszámoló, házi dolgozat) elvégzésére minimum egy hét rendelkezésre álló időt kell biztosítani.

Írásbeli számonkérés

Szempontok

Írásbeli beszámoltatás funkciói, annak típusai szerint (röpdolgozat, záró dolgozat, témazáró dolgozat, mérőteszt, esszé stb.)

Az egyes írásbeli beszámoltatás típusszerinti gyakorisága (Pl.: tanítási óránként, félév és évvégén, tematikus egységek lezárásaként stb.)

Az egyes beszámoltatási típusok rendje (Pl.: röpdolgozat, max. 15 perc, témazáró dolgozat max. 2×45 perc stb.)

Az egyes beszámoltatási formák értékelésben betöltött szerepe (Pl.: röpdolgozat felelet értékű).

Az írásbeli beszámoltatás korlátozása (Pl.: témazáró dolgozat előre bejelentve naponta egy).

A további szabályozást tartalmazza az iskola elfogadott Pedagógiai programja.

Az iskolai tanév helyi rendje: tanév 2016. szeptember 1-jétől 2017. augusztus 31-ig tart.

Tanév rendje Időpont
Tanévnyitó ünnepély 2016. szeptember 1.
Szorgalmi idő 2016. szeptember 1-jétől

2017. június 15.

I. félév 2017. január 20.
Tanulók értesítése az I. félév eredményéről 2017. január 27.
Őszi szünet 2016. november 2 – 4.
Téli szünet 2016. december 22 – január 2.
Tavaszi szünet 2017. április 13 – 18.
Tanévzáró ünnepély 2017. június 15.

Szülői értekezletek, fogadóórák 17 órától

Szülői értekezlet 2016. szeptember 6.
Fogadóóra 2016. október 4.

2016. november 8.

2016. december 6.

2017. január 10.

Szülői értekezlet 2017. február 7.
Fogadóóra 2017. március 8.

2017. április 11.

Szülői értekezlet 2017. május 23.

Tanítás nélküli munkanapok

 

Időpont Felhasználás
2016. december 21. DÖK-nap
2017. február 1. Félévi értekezlet
2017. április 19. KIP-értekezlet
2017. május 2. Nevelőtestületi kirándulás
2017. június 9. Nevelőtestületi nap

Nevelőtestületi értekezletek

 

Nevelőtestületi értekezletek Időpont
Alakuló tantestületi értekezlet 2016. augusztus 24.
Tanévnyitó tantestületi értekezlet 2016. augusztus 29.
Őszi nevelési értekezlet 2016. november 10.
Félévi osztályozó értekezlet 2017. január 25.
Tavaszi nevelési értekezlet 2017. március 28.
Év végi osztályozó értekezlet 2017. június 13.
Tanévzáró nevelői értekezlet 2017. június

 

 

 

 

Nemzeti ünnepek, iskolai ünnepélyek

 

Nemzeti ünnep Iskola ünnepély
Időpontja Helye
1956-os forradalom és szabadságharc 2016. október 21. imaterem
1848-as forradalom és szabadságharc 2017. március 14. Budapesti helyszínek
Iskolai ünnepek
Tanévnyitó ünnepély 2016. szeptember 1. iskola
Vörösmarty megemlékezés 2016. december 2. iskola
Ballagás 2017. június 14. Iskola/imaterem
Tanévzáró ünnepély 2017. június 15. iskola

Iskola emléknapok

 

Emléknap Megemlékezés
Időpontja Helye/Módja
Európai autómentes nap

Nemzetközi hulladékgyűjtő nap

2016. szeptember 23. iskolarádió
külső helyszínek
Pákozdi csata 2016. szeptember 30. iskolarádió

Akadályverseny

Állatok világnapja 2016. október 4. iskolarádió

kiállítás

Aradi vértanúk 2016. október 6. iskolarádió
Egészségnap 2016. október 15. projekt
Mit jelent a szabadság? 2016. október 17 – 28. kiállítás
Fogyatékkal élők napja 2016. december 5. projekt
Adventi forgatag 2016. december 16. iskola, imaterem
Karácsony 2016. december 20. iskolai, osztálykeretben
Magyar kultúra napja 2017. január 20. iskolai rendezvény
Farsang 2017. február 3. iskolai rendezvény
Víz világnapja 2017. március 22 projekt
Költészet napja 2017. április 11. iskolarádió
Nyuszizás 2017. április 12. iskola program
Föld napja 2017. április 24-28. projekt – témahét
Madarak és fák napja 2017. május 12. iskolarádió, projekt
Kihívás napja 2017. május 24. sportversenyek
Trianon emléknap 2017. június 2. iskolarádió

Tanév rendjéhez tartozó fontosabb események időpontja

 

Megnevezés Időpont
NETFIT Tanulók fizikai állapotának felmérése 5-8. évf. 2017. január-június
Országos nyelvi mérés 6. és 8. évf. 2017. május 17.
Országos kompetenciamérés 6. és 8. évf. 2017. május 24.