TÁMOP bázisiskola

A TÁMOP 3. 1. 1. „XXI. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció” projekt 3. „A nevelés-oktatás fejlesztése, komplex pilot programok” komplex művészeti nevelés-oktatási program alprojekt, az egész napos iskola tanórán kívüli tevékenységének támogatására készül. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai vezetésével iskolánk kutató-fejlesztő tevékenységet végezamelynek keretén belül újszerű és komplex feldolgozási lehetőségeket (drámafoglalkozás, ének-zene és ritmusgyakorlat, konstruáló feladat, mozgásos játék és vizuális tevékenységek) keres és dolgoz ki, amelyeket kipróbálás után elemezés széleskörű felhasználásra tesz alkalmassá. A közösen fejlesztett program iskolai kipróbálásának tapasztalataival segíti az érdeklődő iskolák szakmai munkáját, és bázisiskolaként biztosítja az akciókutatás fenntarthatóságát.

Célja, hogy az érzelmi nevelés motiváló szerepével fokozza a tanulók teljesítőképességét, és a művészeti nevelés sajátos eszközeivel sikerélményhez juttassa a tanulókat.  

Az itt folyó munka nem más, mint a vizsgálódás és az alkotás öröme, a felfedezés és a kaland izgalma. A komplex művészeti nevelési-oktatási program, inspiráló témákkal és azok változatos megközelítésével fejleszti a diákok koncentrációját, verbális és szövegértési képességét. A különböző művészeti tevékenységek során erősödik a tanulók egymás iránti empátiája és toleranciája. Az elmélyült alkotómunka során az önkifejezés sajátos kommunikációjával nő a gyermekek önismerete és önbizalma.

A munka közben izgalmas témákkal ismerkednek meg a gyerekek (Csoda és varázslat; Érzékelés; Álom; Metakommunikáció; Dinamika; Rend és nyugalom; Nyomok; Utazás…).

A tanórák keretén belül ritkábban alkalmazott technikákkal (monoprint, agyagnyomat, papírdúc, fémdomborítás, tusrajz) és a diákok számára újszerű feladatokkal (mandalatervezés,terepasztal-rendezés, vízimalom építés, dobozváros alkotás, kollázs- és rajzforgó készítés)ismerkednek meg.

Ezek a játékos tevékenységek a szociális kompetenciák mellett fejlesztik a gyermekek kreativitását és problémamegoldó (kognitív) képességét. A művészetek világában otthonosan mozgó, belülről motivált, befogadó és elfogadó, a világ sokszínűségére nyitott és érzékeny, valamint széles látókörrel rendelkező, komplex személyiséget alakítanak ki.

„Csak akkor tanulunk, amikor játszunk…” (Goethe)