Ingyenes közösségi közlekedés

Minden 14 éven alatti, tanulói jogviszonnyal rendelkező, érvényes magyar diákigazolvánnyal rendelkező diák jogosult az ingyenes utazásra a BKK járatain. Akinek 14. szülinapja 2021. szeptember 2-ára esett, ő 2022. augusztus 31-ig élhet a díjmentes utazás lehetőségével.

Az ellenőr kérésére az érvényes magyar diákigazolványt, ennek hiányában a diákigazolványt helyettesítő  hivatalos igazolást (papír formátumban) kell felmutatni.

Az ingyenes utazás lehetősége a diákigazolványt felmutató személyre vonatkozik. A vele utazó kísérőszemély, vagy vele lévő kutya, kerékpár szállítására továbbra is meg kell váltani a megfelelő jegyet.

 

Étkezés befizetése október hónapra

Befizetési lehetőségek:
Szeptember 8.   14:00-16:00
Szeptember 13.   14:00-16:00
Tájékoztatás és az étkezés lemondása az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

Kanász Szilvia 06-70/334-6296 számon munkaidőben (hétfő-csütörtök 8:00-16:00, péntek 8:00-13:00)

vorosmarty.etkezes@tegosz.hu         

Amennyiben a szülő jelzi reggel 9 óráig SMS-ben vagy email-ben a lemondási igényét, úgy az a következő munkanaptól lehetséges.

Tanévnyitó, első tanítási nap

2021. szeptember 1-jén 8.00 órakor kezdődik a tanévnyitó ünnepély.
Kérünk mindenkit 7:45-ig érjen az iskolába.
Megjelenés: ünneplő öltözetben!
Szükséges felszerelés: bizonyítvány, jegyzetfüzet, íróeszköz.
Ezen a napon 11:40-ig lesz tanítás, utána csak ügyeletet tartunk.
A befizetett tanulóknak lesz étkezés.
A tankönyveket az első napokban osztjuk ki.
A HH-s és HHH-s tanulók szülei szeptember 2-án 8 -16 óra között vehetik át a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által biztosított tanszercsomagokat.
A szokásostól eltérően szeptember 2-ra tervezzük a szülői értekezleteket.
Étkezés pótbefizetés: 2021. augusztus 30. (hétfő) 8:00 – 12:00 között.

Osztályozó és javítóvizsgák

Az osztályozó-, és javítóvizsgákat 2021. augusztus 25-én (szerdán) 8:30-tól tartjuk.

A vizsgára minden tanuló hozza magával a bizonyítványát, a felkészülés alatt végzett írásbeli munkáját és tollat.

Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatásban részesülők kísérjék figyelemmel az érvényesség határidejét és időben kezdjék el az új kérelemi folyamatot.

A lejárt RGyT-kal nem tudunk kedvezményt biztosítani.

Étkezés befizetése

Az étkezések befizetésére

az augusztus 23 – 31. közötti ügyeleti időszakra:

augusztus 17-én kedden 8:00 – 16:00 között az iskolában,

Szeptember hónapra:

augusztus 23-án (hétfő) 8:00 – 16:00 között az iskolában,

pótbefizetésre: augusztus 30. (hétfő) 8:00 – 12:00 között az iskolában lesz lehetőség

Már lehet igényelni a tanévkezdő csomagot

A terézvárosi önkormányzat 10 ezer forint tanévkezdő támogatást nyújt azoknak a diákoknak, akik terézvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és a KIR nyilvántartásában szereplő általános iskolával vagy középfokú oktatási intézménnyel nappali tagozaton aktív tanulói jogviszonyban állnak.

A támogatást a tanuló vagy a törvényes képviselője írásban kérheti az erre a célra szolgáló adatlap kitöltésével.

A kérelem benyújtásának határideje 2021. augusztus 6. (péntek) 12.00 óra.

A Terézvárosi Tanévkezdő Csomagot a korábbi évekhez hasonlóan utalvány formájában, várhatóan augusztus közepétől, a meghirdetett időpontokban vehetik majd át a diákok.

Forrás: https://terezvaros.hu/kozlemenyek/mar-lehet-igenyelni-a-tanevkezdo-csomagot

 

Nyári ügyeleti napok

Minden második szerdán:

9.00 – 13.00 óra között

Június 30.

Július 14.

Július 28.

Augusztus 11.

Kovács Ilona

intézményvezető

Önkormányzati elismerések pedagógusainknak

Gabonyi Zsuzsanna harminchét esztendős áldozatos munkáját a Terézváros
Közoktatásáért kitüntetéssel ismerte el a kerület.

 

Tárnokné Major Krisztina és Némethné Márk Julianna Kiemelkedő pedagógiai munkáért elismerésben részesült.

Ballagás, tanévzáró ünnepély

2021. június 18-án pénteken 10:00 – kor kezdődik a ballagás, majd a tanévzáró ünnepély.

1-7. évfolyamon 9-től érkeznek a diákok, a ballagók az osztályfőnökkel megbeszélt időpontban jönnek.

Ünneplő mindenki számára kötelező!

A járványhelyzetre való tekintettel szülők nem vehetnek részt a tanévzáró ünnepélyen. A ballagó tanulók (tanulónként 2 hozzátartozója) csak az udvarra mehet, itt adhatja át a virágot 9:45-től.

A ballagók és a szereplők kivételével a maszk használata mindenki számára kötelező!