KIP – Személyre szabott oktatás

Iskolánkban négy évvel ezelőtt kezdtük alkalmazni a KIP-programot. (Komplex Instrukciós Program) A Program elsősorban a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában jelent nagy segítséget, emellett eredményesen használható a diákok kommunikációs képességeinek fejlesztésére, és a  tehetséges gyerekek differenciált fejlesztésére is.

A KIP olyan tanítási-tanulásszervezési módszer, amely a gyermekközösségekben lehetővé teszi, hogy minden gyermek önmagához képest, neki megfelelő ütemben fejlődjön. Megakadályozza a hátrányos helyzetű tanulók leszakadását, ugyanakkor segíti a tehetségesebbek fejődését is. A módszer célja, hogy minden gyermeknek legyen sikerélménye a tanulás során, és eközben tudása növekedjen.

A program keretén belül megtartott tanórákon nagy hangsúlyt fektetünk a következőkre:

– fejlesztjük a kommunikációt és a beszédkultúrát

– fejlesztjük a képzeletet és a fantáziát

– a cselekvésen keresztül gondolkodtatunk

– tudatosítjuk a diákban, hogy a feladat sikeréhez az ő munkája, tudása is szükséges    (fontosnak érezheti magát)

– a csoportban végzett munka során megtanítjuk a gyerekeket arra, hogyan alakítsanak ki kapcsolatokat és működjenek együtt

A módszer fontos elemét képezi a táblajáték, mely a gyerekek órarendjébe beépített tanórákon történik. táblás játékok olyan stratégiai játékok, amelyek nagyon kevés szabály ismeretét kívánják meg, mégis lehetőséget adnak igen magas szintű gondolkodási tevékenységre. A játékok bármely képességszinten játszhatók a játékosok képességei szerint. Minden táblás játék, mint vizuális-mozgásos eszköz, nagyon megfelel a  vizuális, átlátást előtérbe helyező gondolkodásnak.  Ezek a játékok a teljes agy fejlesztésére alkalmasak, nemcsak egyfajta gondolkodásmód használatára képeznek.

A program a családokat is bevonja a tanítás folyamatába a generációk közötti párbeszéd alkalmazásával.  Fő célkitűzéseink között szerepel ugyanis a szülőkkel való kapcsolat ápolása, szorosabbá tétele, amelynek egyik útja, hogy az iskola olyan programokat kínáljon, ahol a diák-szülő-pedagógus hármas harmonikus együttléte biztosítható, és ezek a közös élmények a családok és az iskola közötti kapcsolatot erősítik és a különböző generációkat közelebb hozzák egymáshoz.

Legfontosabb célunk a programmal, hogy fejlesszük a gyerekek kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, együttműködési készségét. A gyerekek személyiségét pozitív irányba alakítjuk, mindenkinek olyan tevékenységet ajánlunk fel, hogy képességeitől, adottságaitól függetlenül sikerélménye legyen. Feladatunknak tekintjük tanulóink iskolai sikerhez juttatását, ezzel alapozva meg azt a törekvésünket, hogy az életben boldogulni tudó, sikeres diákokat bocsássunk ki az iskola falai közül.