Ökoiskola

Ökoiskolai programunk bemutatása

Tanév ÖKOprogramja 2021 – 2022

Mely iskolák kaphatják meg az Ökoiskola Címet?

Azon iskolák, amelyek a „zöldítésben” élen járnak, és folytonosan lépéseket tesznek azért, hogy az iskolai élet minden területén „zölddé váljanak”.

Megpályáztuk az Ökoiskola címet és el is nyertük a 2008/2009-es tanévben.

Az iskolai élet mindennapjaiban intézményi szinten figyelünk az energiatakarékosságra. Szelektíven gyűjtjük az újrahasznosítható anyagokat. Célunk a környezettudatos gondolkodásmód és a környezetbarát életmód kialakítása, elmélyítése életkori sajátosságainak figyelembe vételével. Mivel ez a folyamat élethosszig tart, ezért fontos, hogy már az iskolai években kialakítsuk a helyes környezeti szemléletet a gyerekekben.

Ezek történhetnek:

    •   tanórákon, tanórán kívül
    •  jeles napokon
    •  tanulmányi kirándulásokon     

Kisállat gondozás

  •  
  •  témaheteken, témanapokon
  •  erdei iskolában
  •   szakkörökön

ZÖLDSZIGET:   

Fontosnak tartjuk, hogy diákjainkat megismertessük a felelős állattartás mikéntjével, ezért létrehoztunk iskolánk területén egy kis „ZÖLDSZIGETET”.

A Zöldsziget program keretében az állatok és növények ápolásával és gondozásával közelebb hozzuk a természetet gyermekeinkhez. Itt egyrészt testközelből látják az állatokat, közösen viselik gondjukat: napi etetésüket, gondozásukat, takarításukat is ők végzik. Ezáltal kialakíthatjuk bennük a felelősségteljes és nyitott gondolkodásmódot az állatok iránt. Tanulóink saját tapasztalatokat, élményeket szerezhetnek!

Barátaink az állatok – kiállítás

 Számos képességük fejlesztése válik lehetővé: önállóság, problémamegoldás, kreativitás, felelősség, közösségépítés, együtt dolgozás öröme, új és a mindennapi helyzetekben való eligazodás.

Tantestületünk minden tagja és iskolánk minden diákja részt vesz a környezeti nevelésben.

Támogatjuk minden olyan kolléga ötletét, munkáját, amely újat hoz a nevelő-oktató módszereinkben.