Ökoiskola

Ökoiskolai programunk bemutatása

Tanév ÖKOprogramja 2022 – 2023

Mely iskolák kaphatják meg az Ökoiskola Címet?

Azon iskolák, amelyek a „zöldítésben” élen járnak, és folytonosan lépéseket tesznek azért, hogy az iskolai élet minden területén „zölddé váljanak”.

Megpályáztuk az Ökoiskola címet és el is nyertük a 2008/2009-es tanévben. Majd 2016-ban megkaptuk az Örökös ökoiskola címet. Azóta is folyamatosan végezzük az alábbi tevékenységeket:

Az iskolai élet mindennapjaiban intézményi szinten figyelünk az energiatakarékosságra. Szelektíven gyűjtjük az újrahasznosítható anyagokat. Célunk a környezettudatos gondolkodásmód és a környezetbarát életmód kialakítása, elmélyítése életkori sajátosságainak figyelembe vételével. Mivel ez a folyamat élethosszig tart, ezért fontos, hogy már az iskolai években kialakítsuk a helyes környezeti szemléletet a gyerekekben.

Ezek történhetnek:

  • tanórákon, tanórán kívül
  • jeles napokon
  • tanulmányi kirándulásokon     
  • témaheteken, témanapokon
  • erdei iskolában
  • szakkörökön
  • Kisállat gondozás

ZÖLDSZIGET:   

Fontosnak tartjuk, hogy diákjainkat megismertessük a felelős állattartás mikéntjével, ezért létrehoztunk iskolánk területén egy kis „ZÖLDSZIGETET”.

A Zöldsziget program keretében az állatok és növények ápolásával és gondozásával közelebb hozzuk a természetet gyermekeinkhez. Itt egyrészt testközelből látják az állatokat, közösen viselik gondjukat: napi etetésüket, gondozásukat, takarításukat is ők végzik. Ezáltal kialakíthatjuk bennük a felelősségteljes és nyitott gondolkodásmódot az állatok iránt. Tanulóink saját tapasztalatokat, élményeket szerezhetnek!

Barátaink az állatok – kiállítás

 Számos képességük fejlesztése válik lehetővé: önállóság, problémamegoldás, kreativitás, felelősség, közösségépítés, együtt dolgozás öröme, új és a mindennapi helyzetekben való eligazodás.

Tantestületünk minden tagja és iskolánk minden diákja részt vesz a környezeti nevelésben.

Támogatjuk minden olyan kolléga ötletét, munkáját, amely újat hoz a nevelő-oktató módszereinkben.