Önkormányzati pályázat tanulói támogatásra

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testülete a veszélyhelyzethez kapcsolódó tanulói támogatásokról szóló 21/2020. (IV. 28.) önkormányzati rendelet alapján – a veszélyhelyzet kihirdetése és az oktatási intézmények bezárása miatt alkalmazott digitális tanrendben való maradéktalan részvétel céljából – pályázatot hirdet a veszélyhelyzethez kapcsolódó tanulói támogatásokra.

Az önkormányzati rendelet teljes szövege itt elérhető

Pályázati kiírás itt olvasható

Pályázati adatlap innen letölthető

Tájékoztató a Google Classroom / Tanterem felület használatáról

FIGYELEM    FONTOS    MINDENKINEK    FIGYELEM    FONTOS    MINDENKINEK    FIGYELEM    FONTOS

Fenntartói elvárás, hogy a digitális munkarend alatt az iskola lehetőség szerint egységes platformot használjon. Ennek érdekében a tananyagokat, feladatokat a Google Classroom felületen fogjuk kiosztani, de továbbra is megmarad honlapunkon (www.vorosmarty-iskola.hu) a „Digitális munkarend + Hf.” fül. A házi feladatokat a fenntartói utasításnak megfelelően a KRÉTA-Házi feladat felületén továbbra is közöljük. A teljes leírás erre a linkre kattintva olvasható.

 

Tavaszi szünet

2020. április 9 – 14 -ig tavaszi szünet lesz.

Április 15-én a tanév rendjében szereplő DÖK-napot mindenki saját tervei alapján töltheti.

A digitális munkarend április 16-án (csütörtök) folytatódik.

Leendő elsősök beíratása

Tisztelt Iskolaválasztó Szülők!

Segítséget szeretnénk nyújtani a beiratkozással kapcsolatosan. A honlapunkon megtalálják az EMMI rendeletet, a kötelező beiskolázásra vonatkozó FELHÍVÁST, valamint a Belső – Pesti Tankerületi Központ eljárásrendi ajánlását. A beiratkozás során ez az eljárásrend érvényes.

Az Oktatási Hivatal 2020. március 1-jéig értesítette a kötelező felvételt biztosító iskolák fenntartóit, és elérhetővé tette számukra a tankötelezettségüket 2020. szeptember 1-jével megkezdeni köteles gyermekek adatait. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 45. § (8) bek.).

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzeti iskoláját megtalálják az alábbi keresőben: https://kir.hu/korzet

Iskolánk honlapján – www.vorosmarty-iskola.hu – saját körzetünket a beíratás fül, beiskolázási körzethatár pontban vagy az alábbi linken találja meg:

https://www.vorosmarty-iskola.hu/wp-content/uploads/2019/03/Beiskol%C3%A1z%C3%A1si-k%C3%B6rzethat%C3%A1r.pdf

Ha a szülőknek nincs eltérő szándéka attól, hogy a körzetes iskolába írassa a gyermekét, akkor a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket kötelezően felveszi.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az iskolával való kapcsolatfelvétel kötelező, telefonos vagy  elektronikus megkereséssel amennyiben semmilyen más mód nem nyílik rá, akkor személyesen.  Javasoljuk, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történjen 2020. 04. 28-ig.    Azt, hogy a körzetünkben lakik, lakcímkártyával vagy bérleti szerződés megfelelő részével igazolni kell.

A KRÉTA-rendszer működéséről az iskolánk honlapján adunk tájékoztatást. Ha az elektronikus adategyeztetésre semmiképp sem nyílik lehetőség, a rendkívüli helyzetben a 2020/2021-es tanév kezdetekor a megfelelő dokumentumok bemutatására személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában.

NAGYON FONTOS változás. Kérünk mindenkit, hogy a régebbi gyakorlattól eltérően, a rendkívüli helyzetre való tekintettel jelezze a VI. kerületen belül is, ha nem a körzetes iskolát választja!

A kötelező felvételt biztosító, körzettel rendelkező általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további kérelmeket is teljesíthet a már korábban, 2020. április 6-24. között a Kréta rendszerben leadott kérelmek alapján.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására 2020. április 28-29-én, kedden és szerdán 09.00-15.00 óra között van lehetőség.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

Szintén fontos, hogy csak egy intézménybe írathatja be a szülő az idén a Kréta rendszerben gyermekét! Erre különösen figyeljenek. Igyekszünk minél hamarabb értesíteni önöket, hogy felvételt nyert-e gyermeke intézményünkbe.

Bármilyen kérdésükkel a vmai@vmai.hu vagy vmai.igazgato@vmai.hu e-mail címeken vagy 312-78-11 06-20-477-41-91 telefonszámon érdeklődhet iskolánkban, tájékozódhat honlapunkon.

Szeretettel várjuk iskolánkba és sikeres iskolaválasztást kívánok:

Kovács Ilona

intézményvezető

Elérhetőségek

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A honlapon minden nap megjelennek az új digitális tananyagok a Digitális munkarend+Hf fülön az osztály kiválasztása után. Minden eddigi feladat is megtekinthető dátum és tantárgy alapján.

A felület jobb oldalán alul található KRÉTA ikonra kattintva egyből az iskolai felületre irányít.

A felső sorban található Elérhetőségek fülre kattintva, a lap alján valamennyi pedagógus elérhetősége megtekinthető.

Ameddig máshogy nem rendelkeznek munkanapokon 8-16 óra között vezetői ügyeletet tartunk az iskolában.

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár tájékoztatója

Tisztelt Szülő/Gondviselő!
A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a Kormány március 16-ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást. Ezzel kapcsolatban először is szeretném megköszönni Önnek, hogy ebben a mindannyiunk számára nagy kihívást jelentő helyzetben helytállásával és támogatásával segíti gyermekét, gyermekeit abban, hogy iskolai feladataikra, a tanulásra tudjanak koncentrálni.
Röviden szeretném tájékoztatni Önt az új munkarendre való átállás első hetének tapasztalatairól.
Az átállást megelőző napok várakozása után az iskolák döntő többségében nagy lelkesedéssel vágtak bele a tanulók és a pedagógusok is a tantermen kívüli, digitális oktatásba. Úgy látjuk, a pedagógusok nagyon komoly aktivitást mutatnak az online platformokon, nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a veszélyhelyzet ellenére gyermekeinknek a lehető legtöbbet adják, ezért mindannyian köszönettel tartozunk nekik. A tanulók számára is nagy élményt és tanulási lehetőséget kínál az új módszer, bár sokaknak hiányzik az iskola és a barátok, köztük olyanoknak is, akik esetleg eddig nem is szerettek oda járni. Ez érthető, ilyenkor látszik, hogy az iskoláknak a tudás és a különféle kompetenciák átadásán túl milyen fontos szerepe van a közösségek megteremtésében.
A tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást azzal is igyekszünk segíteni, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/) ajánlást tettünk közzé, amely rengeteg használható digitális tananyagot, a tanulók virtuális együttműködését segítő internetes oldalt tartalmaz. Ezt az elmúlt napokban több százezren nézték meg, amit nagyon köszönünk. Az ajánlás fejlesztése és bővítése folyamatos.
Az új munkarend első napjai azt is megmutatták, hogy az átállás a tananyag mennyiségét jelentősen újra szabta, a felénk érkező jelzések szerint jelenleg néhol túl soknak tűnik, néhol pedig a vártnál alacsonyabb az aktivitás. Ezzel kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján közzétett ajánlásban kértük a tanárokat, hogy figyeljenek oda a tanulnivaló mennyiségére, de teljesen természetes, hogy kell egy kis idő, amíg a kiadott tananyag nagyságrendje mindenhol beáll. Amennyiben Ön úgy érzékeli, hogy az Önök iskolájában aránytalanul nőtt a korábbiakhoz képest a tanulnivaló mennyisége, kérem, ezt helyben egyeztesse a szülői szervezet az iskola vezetésével.
A tanulás azonban nem csak digitális eszközökön történhet, hiszen feladatokat, olvasnivalót a hagyományos tankönyvekből is fel lehet adni. Emellett az M5 tévécsatorna iskolatévé lett, és minden nap a tanulásban segítséget jelentő műsorokat ad. Hisszük, hogy a digitális tananyagok, a rendelkezésre álló digitális eszközök és a gyerekeknél lévő tankönyvek, a TV adások és a központi módszertani segítség együttesen mindenki számára lehetővé teszi a tanulást ebben a rendkívüli helyzetben.
Ahogyan a Kormány erre vonatkozó határozata is kimondta, amennyiben a szülő azt indokolt esetben (például munkavégzése érdekében) igényli, a területileg illetékes tankerületi központ megszervezi a kiscsoportos gyermekfelügyeletet.
Arról is tájékoztatom, hogy kértük az iskolák vezetőit az iskolapszichológusok feladatkörének átgondolására és arra, hogy az előttünk álló időszakban telefonos vagy online megoldások segítségével nyújtsanak mentális segítséget azoknak a gyerekeknek, akik nehezebben birkóznak meg a tartós otthonlét, a bezártság, illetve a járvánnyal kapcsolatos megterhelő hírek okozta lelki megpróbáltatásokkal.
Tisztelt Szülő!
Szeretném még egyszer megköszönni Önnek eddigi segítségét! A jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy gyermekeink élete a lehető legszervezettebben folytatódjon, hogy energiáikat és figyelmüket a tanulásra fordítsák, és ebben minden támogatást megkapjanak. Ennek fenntartása közös felelősségünk, amelyhez további kitartását és együttműködését kérem. Egyúttal tájékoztatom, hogy a jövőben is igyekszem Önt tájékoztatni a tapasztalatokról és a legfontosabb tudnivalókról.
Budapest, 2020. március 23.
Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős
államtitkár

 

Digitális munkarend

Kedves Diákok!

A sok szülőnek írt üzenet után Hozzátok szólok.

Nagyon üres az iskola Nélkületek, csendesek a termek, kihaltak a folyosók.

Először biztos örömhírnek tűnt, hogy nem kell iskolába jönni, de ez a helyzet most nem a tavaszi vagy nyári szünet ideje. Nem a vakáció és a jól megérdemelt pihenés következik.

Igaz, hogy nem találkoztok osztálytársaitokkal és tanáraitokkal, nem vándoroltok teremről teremre és nem ültök jól megszokott padjaitokba, de a tanulás nem marad, nem maradhat el.

Csak egy kicsit máshogy lesz minden. Nektek és szüleiteknek is más, nekünk is más.

Mi, tanáraitok a távolból fogunk feladatokat adni nektek. Hétfőtől péntekig minden nap van tanítás, minden nap kaptok elvégzendő tananyagot, munkát.

Épp ezért nagyon fontos, hogy legyen napirendetek.

Minden nap üljetek le, és végezzétek el a feladataitokat, mert különben nagyon sok tanulnivaló gyűlik egymásra, és azt már kedvetek sem lesz megnézni. Pedig most biztosan sok érdekes és új feladattal fogtok találkozni, és végre tanulás alatt is használhatjátok a telefont, tabletet. megint egy kicsit máshogy.

A feladatokat minden hétköznap 8.30 – 12.00 óra között kapjátok meg.

A KRÉTA rendszerben minden órához beírjuk az elvégzendő feladatot, házi feladatot. Ezt kérem, rendszeresen nézzétek meg.

Ha esetleg nem tudsz belépni, akkor segítek:

  • https://klik034904001.e-kreta.hu oldalra kell felmenned
  • felhasználónév: 11 jegyű oktatási azonosítódat kell beírnod
  • jelszó: születési dátumod a következő formában év-hónap-nap   2006-12-31

Figyelni fogunk arra, hogy egy napra ne legyen elvégezhetetlen a mennyiség, de arra is figyelnünk kell, hogy haladnotok, tanulnotok kell.

Tudom, hogy olykor segítségre lesz szükségetek, mert elakadtok, nem értitek a feladatot.

Forduljatok tanáraitokhoz bizalommal! Ők most sem hagynak magatokra és segítenek. Elérhetőségüket megtaláljátok az iskola honlapján: www.vorosmarty-iskola. hu, vagy a KRÉTA rendszerben is tudnak szüleitek üzenni. Erre minden hétköznap 15.00 – 17.00 óra között van lehetőségetek.

Ez alatt az idő alatt sem maradnak el a számonkérések, csak ezt is egy kicsit más formában oldjuk meg.

Bármilyen meglepő: tesiből, énekből, rajzból is lesz feladat.

Sokat fogtok most a gép előtt ülni, figyeljetek arra, hogy időnként szakítsátok meg a munkát, mozogjatok, énekeljetek, rajzoljatok, táncoljatok egy kicsit. Időről-időre tartsatok egy kis szünetet. A szabadidőben pedig próbáljátok mellőzni a gépezést, telefonozást!

Rendszeresen szellőztessetek, hogy a friss levegőn könnyebben menjen a tanulás! Bár nagy a csábítás, de most is időben feküdjetek le és pihenjetek, hiszen minden napra lesz feladatotok.

Ezt a tanévet csak akkor tudjuk sikeresen lezárni, ha otthon is rendszeresen tanultok, elvégzitek a kijelölt feladatokat.

Aki ebbe a munkába nem kapcsolódik be, az olyan, mintha nem járna iskolába. Azt pedig ti is jól tudjátok, hogy következményei vannak.

Kérlek benneteket, vegyétek komolyan az otthoni tanulást és bizonyítsátok be, hogy nektek így is sikerül.

Amint lehet, találkozunk az iskolában, addig is vigyázzatok magatokra és szórakoztató tanulást kívánok.

Órarendi változások

Kedves Szülők!

A digitális munkarendben a jövő hét hétfőtől, 2020. március 23-tól új órarendi beosztás alapján kezdjük meg az oktatást. A pedagógusok onnantól napi rendszerességgel írják elő az elvégzendő feladatokat, azonban egy-egy feladatot már csütörtöktől küldhetnek.

A digitális munkarendhez kialakított új órarendet a KRÉTA rendszerben látják 2020. március 20. péntek délutántól. Az órarend nyomon követésével könnyebb lesz az otthoni tanulás beosztása, átláthatóbb, hogy melyik nap milyen feladatot is kell elvégezni.

A házi feladatokat minden esetben rögzítjük a KRÉTÁ-ban, valamint évfolyamonkénti bontásban a honlapunkon a Házi feladatok fül alatt is elérhetőek lesznek.

Kérem a Kedves Szülőket, hogy ebben a mindenki számára új helyzetben legyenek gyermekük segítségére. Kísérjék figyelemmel a gyermek otthoni tanulását, a kijelölt feladatok elvégzését. Csak abban az esetben tudunk érvényes tanévet zárni, ha minden gyermek elvégzi a kijelölt feladatokat, beadandókat. Digitális úton is nyílik lehetőség tesztek, dolgozatok írására vagy egyéb számonkérési formákra. Ezeket a lehetőségeket a pedagógusok az előrehaladás ellenőrzésére használni fogják. A gyermekek erre érdemjegyeket is szerezhetnek a pedagógus előzetes tájékoztatása alapján, melyek bekerülnek az e-naplóba is.

A tanárok napi munkája a következőképp alakul:

Feladatok kiadása:

8.30 – 12.00 óra között történik az órarendben meghatározott tanórák alapján.

Segítségkérés, konzultációs lehetőség: 15.00-17.00 óra között

Ebben az időszakban a pedagógusok biztosan gépközelben vannak, elakadás esetén azonnal segítenek. Ettől eltérő időpontban is meg lehet próbálni segítséget kérni, de kérem, hogy
17.00 óra után csak nagyon indokolt esetben forduljanak a pedagógusokhoz, hiszen nekik is minden órát elő kell készíteniük másnapra, a beérkezett feladatokat javítaniuk, értékelniük kell.

Tanáraink email címeit a honlapon közzétettük: www.vorosmarty-iskola.hu

Emellett természetesen lehetőségük van a KRÉTA rendszerben az e-ügyintézés (Üzenetek) felület használatáéra, de ez csak gondviselői hozzáféréssel érhető el. Ezért ismételten nyomatékosan kérem, hogy ha valakinek még nincs gondviselői jelszava, szíveskedjen a KRÉTA rendszerben igényelni a honlapon feltüntetett útmutató alapján.

Amennyiben ennek segítségével sem boldogul, 2020. március 19-20-án 8.00-14.00 óra között fáradjon be az iskolába és segítünk a regisztrációban. Ettől eltérő időpontban ezt már nem áll módunkban biztosítani.

Megértésüket és támogató együttműködésüket továbbra is köszönöm:

Budapest 2020., március 18.

Kovács Ilona

intézményvezető

KRÉTA bejelentkezés

Kedves Szülők!

Akinek még nincs gondviselői jelszava a KRÉTA rendszerben, kérem, haladéktalanul jelentkezzen be, mert ezen a felületen kapják iskolánktól az üzeneteket, feladatokat a digitális munkarendben.

Ez elengedhetetlen a közös munka folytatásához.

Amennyiben nem tud belépni, iskolánk honlapján leírást talál a belépés folyamatáról: www.vorosmarty-iskola.hu

Ha ez sem elegendő segítség Önnek, akkor 2020. március 19-20. csütörtök-pénteken 8.00-14.00 óra között és csak ekkor lehetőséget biztosítunk, hogy bejöjjön az iskolába, ahol segítünk a regisztrációban.

Üdvözlettel:

Kovács Ilona

intézményvezető