Szülőknek

Tisztelt Szülők!

A Kormányhivatal közzétette a tankötelessé vált, 2019 szeptemberében iskolát kezdő gyermekek beíratásának időpontjait.

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között és április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között.

A fenti két napon kereshetik fel a Szülők a lakóhely szerint illetékes körzeti iskolát, vagy a választott iskolát. /Amennyiben nem a körzeti iskolába íratják be gyermeküket, az intézményt akkor is tájékoztassák! /

Beiratkozáskor a szülő személyazonosítására alkalmas igazolványa, lakcímkártyája mellett kérjük, hogy a következő dokumentumokat hozzák magukkal:

  1. gyermek személyazonosítására alkalmasa gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat, vagy érvényes személyi igazolvány vagy érvényes útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt(lakcímkártya).
  1. A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást

(a gyermek iskolaérettségének igazolása). Ez lehet:

  • óvodai szakvélemény;
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény;
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a fővárosi Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Nyilatkozniuk kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (közösen vagy valamelyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot). A nyilatkozathoz igazoló dokumentumot kell csatolni (pl. bírói végzés).

 Beíratáskor a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek részére melyik tantárgyat választja:etika (iskola oktatja)  vagy a hit-és erkölcstant (a választott egyház oktatja).

 Felelősségi nyilatkozatot kell kitölteniük arról is, hogy a lakcímkártyán szereplő ingatlanban életvitelszerűen élnek-e, illetve amennyiben lakcímkártyával nem rendelkeznek, annak okát is szükséges megjelölni.

 Amennyiben a szülő bejelentett lakcímet nem tud igazolni, akkor a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetében a következő dokumentumok szükségesek a gyermek beíratásához:

  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
  • tartózkodási kártya (maximum 5 évig érvényes); vagy
  • állandó tartózkodási kártya (10 évig érvényes, kivéve az EGT-állampolgárokat, akiknek határozatlan ideig érvényes).

Ha a gyermek tankötelezettségét külföldön kívánja megkezdeni, a Szülőnek (felügyeleti joggal rendelkezőnek) a törvény értelmében a Budapest Főváros Kormányhivatal VI. Kerületi Hivatalánál (VI. Szinyei Merse Pál u. 4.) ezt be kell jelentenie és erről a körzetes iskolát is szükséges tájékoztatni.

 Az iskola igazgatója a gyermek felvételéről szóló tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot április 30-ig küldi meg a szülőnek. A felvétel elutasítása esetén a szülő 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az iskola igazgatójánál, aki azt 8 napon belül továbbítja a Tankerület igazgatójának.

Felhívás

Beiskolázási körzethatár