Ovis csalogató

Tisztelt Iskolaválasztók, Kedves Érdeklődő Szülők, Leendő Első osztályos Kisdiákok!

A Vörösmarty Mihály Általános Iskolába hívom Önöket!

Iskolába hívogató foglalkozások (Játszóház) gyerekeknek és szülőknek:

2019. február 28.  16.00 és 17. 00 között

           március 21. 16.00 és 17. 00 között

           április 4. 16.00 és 17. 00 között

Intézményünk 2018 szeptemberében a 108. tanévét kezdi meg a VI. kerületi Vörösmarty utcában. Az iskolát alapító Skót Misszió jelszava –

„How to do good?” /Hogyan tegyünk jót?/ – mai napig áthatja mindennapi tevékenységünket.

Ismerjük a Terézvárosban, és vonzásában élő szülők – gyermekek igényeit, lehetőségeit, nehézségeit. Épp ezért iskolánk pedagógiai kínálatára asokszínűség jellemző: angol és matematika emeltszintű oktatása, logopédiai és fejlesztő csoportok és 2011/2012. tanévben indult MAPPA-program.

A programban informatikai és művészeti oktatást nyújtunk a gyermekeknek. Az informatikai oktatás során észrevétlenül tanulnak megtanulni, együttműködni, csoportosan alkotni, felfedezi saját, az ismeretszerzésre irányuló természetes igényüket. Az informatikai jellegű képzettség az egyik legerősebb piacképességet jelenti, és egyre inkább azt fogja jelenteni. A művészetpedagógiai programban az alkotó gyermek és a művészet a főszereplő. A programhoz szorosan kapcsolódik az évek óta tartó, Budapest szerte egyedülálló MUS-E program, mely az egymás elfogadását a toleranciára nevelést, különböző művészeti ágak és művészek bevonásával segíti elő.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai vezetésével iskolánk komplex nevelési-oktatási bázisiskolai tevékenységet végez. A kutató-fejlesztő munka célja, hogy a tanulók a művészeti nevelés sajátos eszközeivel minél több sikerélményhez jussanak.

Kötelez minket mind alapítóink, mind névadónk szellemi öröksége is, így hajt bennünket a hit, a tenni akarás, hogy belépő kis elsőseink 8 év múlva a világra nyitott, az életben boldogulni képes fiatalokként lépjenek ki iskolánkból.

Mindennapi munkánk során a múlt ismerete és tisztelete, a hagyományaink megőrzése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a modern pedagógiai eszközök, módszerek alkalmazására.

Iskolánk 2011 nyarán lépett be a KIP programba.

A program rövid bemutatása

Az intézmény fő célkitűzései között szerepel a szülőkkel való kapcsolat ápolása, szorosabbá tétele, amelynek egyik útja, hogy az iskola olyan programokat kínáljon, ahol a diák-szülő-pedagógus hármas harmonikus együttléte biztosítható, és ezek a közös élmények a családok és az iskola közötti kapcsolatot erősítik és a különböző generációkat közelebb hozzák egymáshoz. Feladatunknak tekintjük tanulóink iskolai sikerhez juttatását, ezzel alapozva meg azt a törekvésünket, hogy az életben boldogulni tudó, sikeres diákokat bocsássunk ki az iskola falai közül. Az egészséges sikerorientáltság, céltudatosság, amely nem fajul karrierizmussá, képessé teszi a gyerekeket a kudarcok elviselésére, sőt a negatív tapasztalatokon edződve, azon felülkerekedve további eredmények elérésére sarkall.

Az intézmény az alábbi programok köré szervezi tevékenységét:

  • Komplex Instrukciós Program
  • Logikai és Táblajáték Program
  • Generációk Közötti Párbeszéd Program
  • Differenciált Tanulásszervezés Program
  • TABELLO, speciális nyelvoktató program

A Komplex Instrukciós Program során a tanulók egy olyan heterogén összetételű munkacsoport tagjai, ahol vannak olyanok, akik a feladatokat alkalmazás szintjén hajtják végre, és olyanok is, akik gondolkodva, új megoldásokat keresve, magas szinten teljesítenek. A csoportmunka eredményességét a gyerekek közötti együttműködés és a tudásanyag elsajátításának szintje jelzi. Mindkettő egyaránt fontos mind az egyén, mind a csoport számára. Ez a módszer természetesnek tartja, hogy a tanulók egymástól segítséget kérjenek, és egymásnak segítséget adjanak.

A logopédiai vagy fejlesztő csoportba járó gyerekek helyben biztosított mozgásfejlesztő foglalkozásokon, valamint logopédiai órákon, fejlesztéseken is részt vesznek. Iskolánkban folyik a kerületi gyógytestnevelés is.

Alsósaink a szülői igények felmérése után iskolaotthonos, illetve napközis rendszerben tanulnak, a felsősöknek igény szerint napközit és tanulószobai foglalkozást biztosítunk.

Iskolánk egyedülálló programmal, az ún. Zöldsziget-programmal segíti védeni a természetszeretet és a környezeti nevelés céljainak megvalósulását. Diákjaink nem csupán tankönyvekből, hanem saját tevékenységük által ismerkedhetnek meg az állatok és növények ápolásával, gondozásával. 2009 tavasza óta Ökoiskolaként működünk, mellyel további programok és feladatok színesítik a gyermekek hétköznapjait.

2016-ban megkaptuk az Örökös ökoiskola címet.

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink jól érezzék magukat az iskola falai között, ezért számtalan lehetőséget teremtünk számukra, melyek kiegészítik a tanulást. Délutánonként ingyenes szakköri foglalkozásokkal (pl. tömegsport, kerámia, kézműves, informatika, főzés, táblajáték), projektnapokkal színesítjük a gyerekek napjait.

Ha szívesen megismerné iskolánkat, szeretettel várjuk következő alkalmainkra, vagy keressen bennünket az alábbi elérhetőségeinken:

Felmerült kérdéseire szívesen válaszolunk személyesen:

Budapest, VI. ker. Vörösmarty u. 49.,

e-mailben:vmai@vmai.hu

vagy az alábbi telefonszámon:

312-78-11/13, 17, 23 mellék.

Remélem bemutatkozásunk felkeltette érdeklődését:

      Rakó József

igazgató