Iskolánkról

Iskolánk 2019 szeptemberében 109. tanévét kezdi meg a    VI. kerületi Vörösmarty utcában.

Az alapító Skót Misszió jelszava – „How to do good?” /Hogyan tegyünk jót?/ – mai napig áthatja mindennapi tevékenységünket.

Ismerjük a Terézvárosban és vonzásában élő szülők, gyermekek igényeit, lehetőségeit, nehézségeit.

Visszatérő új ajánlatként ismételten meghirdetjük első évfolyamon logopédiai csoport indítását.

Iskolánk hosszú éveken keresztül 1-8. osztályban oktatott kizárólag diszlexiás, diszgráfiás és diszkalkuliás gyermekeket. Tantestületünk továbbra is fontosnak tartja e tanulási nehézséggel rendelkező gyermekek felkarolását. Szervezésileg nem önálló osztályban, hanem az osztályon belül kialakított csoportban magyar és matematika tantárgyakból külön tanterv és óraszervezéssel történik a speciális fejlesztés. Ugyancsak helyben, mozgásterápiás foglalkozást és az utazó gyógypedagógiai szolgálattal együttműködve logopédiai fejlesztést kapnak a gyermekek. Ehhez kialakított termeink és taneszközök állnak rendelkezésre. Kezdeményezésünk reméljük, hogy segít a komoly beiskolázási gondokkal küzdő szülőknek, s a gyermekek részképesség-zavarát enyhíteni tudjuk sokoldalú programunkkal.

A teljes osztály számára 2019/2020. tanévben első évfolyamon a 2011/2012. tanévben indult MAPPA-programunkkal és a KIP-módszerrel oktatunk.

A MAPPA – Informatika és Művészet program olyan kivételes területet ölel fel, amelyhez a gyerekek bizalommal és érdeklődéssel közelítenek.

A művészetpedagógiai programban a rajz és technika tantárgyak keretein túlmutató művészeti oktatást kívánjuk megvalósítani. A programhoz szorosan kapcsolódik az évek óta tartó, Budapest szerte egyedülálló MUS-E program, mely az egymás elfogadását, a toleranciára nevelést különböző művészeti ágak és művészek bevonásával segíti elő.

Az informatikai jellegű képzettség az egyik legerősebb piacképességet jelenti, és egyre inkább azt fogja jelenteni. Iskolánk tagja a Vodafone Magyarország Digitális Iskola Programjának. Ezt szolgálja két informatika termünk, projektorokkal felszerelt tantermeink, valamint a tanórákon és tanórán kívüli tevékenységek alatt a tanulók által használt tabletek.

Mindennapi munkánk során a múlt ismerete és tisztelete, a hagyományaink megőrzése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a modern pedagógiai eszközök, módszerek alkalmazására.

Iskolánk 2011 nyarán lépett be a KIP- programba. Az intézmény fő célkitűzései között szerepel a szülőkkel való kapcsolat ápolása, szorosabbá tétele, amelynek egyik útja, hogy az iskola olyan programokat kínáljon, ahol a diák-szülő-pedagógus hármas harmonikus együttléte biztosítható. Feladatunknak tekintjük tanulóink iskolai sikerhez juttatását. Ez a módszer természetesnek tartja, hogy a tanulók egymástól segítséget kérjenek, és egymásnak segítséget adjanak.

További specialitások:

  • Alsósaink a szülők választása alapján az egész napos iskola megvalósításaként iskolaotthonos, illetve napközis rendszerben tanulnak.
  • Iskolánk egyedülálló programja, a Zöldsziget-program, mely segíti a természetszeretet és –védelem, valamint a környezeti nevelés céljainak megvalósulását az állatok és növények ápolásával, gondozásával. 2016-ban elnyertük az Örökös Ökoiskola címet.

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink jól érezzék magukat az iskola falai között, ezért számtalan ingyenes tanórán kívüli lehetőséget teremtünk számukra, melyek kiegészítik a tanulást.

Kötelez minket mind alapítóink, mind névadónk szellemi öröksége is, így hajt bennünket a hit, a tenni akarás, hogy belépő kis elsőseink 8 év múlva a világra nyitott, az életben boldogulni képes fiatalokként lépjenek ki iskolánkból.

Iskolakóstolgató programjaink 16.00-17.00 óráig tartanak:
2019 február 28. csütörtök
2019. március 21. csütörtök
2019. április 4. csütörtök

Nyílt napok:
2019 április 2-3. (kedd, szerda)

Szülői értekezlet leendő 1. osztályosok számára:
2019 április 2. kedd 17.00 órától

Részletes programjáról kérjük, tájékozódjon később iskolánkban illetve honlapunkról.

Szeretettel várjuk iskolánkba:

Rakó József
intézményvezető