Az iskolai tanév helyi rendje:

tanév 2015. szeptember 1-jétől 2016. augusztus 31-ig tart.

 

 

 

Tanév rendje

Időpont

Tanévnyitó ünnepély

2015. szeptember 1.

Szorgalmi idő

2015. szeptember 1-jétől

2016. június 15.

I. félév

2016. január 22.

Tanulók értesítése az I. félév eredményéről

2016. január 29.

Őszi szünet

2015. október 26-30.

Téli szünet

2015. december 21 - 31.

Tavaszi szünet

2016. március 24-29.

Tanévzáró ünnepély

2016. június 15.

 

Szülői értekezletek, fogadóórák 17 órától

Szülői értekezlet

2015. szeptember 8.

Fogadóóra

2015. október 6.

2015. november 10.

2015. december 8.

2016. január 5.

Szülői értekezlet

2016. február 9.

Fogadóóra

2016. március 8.

2016. április 12.

Szülői értekezlet

2016. május 24.

 

 

Tanítás nélküli munkanapok

Időpont

Felhasználás

2016. február 1.

Félévi értekezlet

2016. március 30.

DÖK-nap

2016. április 25.

Nevelőtestületi kirándulás

2016. június 10.

Nevelőtestületi nap

 

Nevelőtestületi értekezletek

Nevelőtestületi értekezletek

Időpont

Alakuló tantestületi értekezlet

2015. augusztus 24.

Tanévnyitó tantestületi értekezlet

2015. augusztus 28.

Őszi nevelési értekezlet

2015. november 10.

Félévi osztályozó értekezlet

2016. január 25.

Tavaszi nevelési értekezlet

2016. március 24 – március 29.

Év végi osztályozó értekezlet

2016. június 13.

Tanévzáró nevelői értekezlet

2016. június

 

Nemzeti ünnepek, iskolai ünnepélyek

Nemzeti ünnep

Iskola ünnepély

Időpontja

Helye

1956-os forradalom és szabadságharc

2015. október 22.

Budapesti helyszínek

1848-as forradalom és szabadságharc

2016. március 11.

imaterem

Iskolai ünnepek

 

 

Tanévnyitó ünnepély

2015. szeptember 1.

iskola

Vörösmarty megemlékezés

2015. december 1.

iskola

Ballagás

2016. június 14.

Iskola/imaterem

Tanévzáró ünnepély

2016. június 15.

iskola

 

Iskola emléknapok

Emléknap

Megemlékezés

Időpontja

Helye/Módja

Európai autómentes nap

Nemzetközi hulladékgyűjtő nap

2015. szeptember 23.

iskolarádió
külső helyszínek

Pákozdi csata

2015. szeptember 29.

iskolarádió

Zenei világnap

2015. október 1.

iskolarádió

Állatok világnapja

2015. október 2.

iskolarádió

Aradi vértanúk

2015. október 6.

iskolarádió

Egészségnap

2015. november 18.

projekt

Fogyatékkal élők napja

2015. december 3.

projekt

Adventi forgatag

2015. december 12.

iskola

Karácsony

2015. december 18.

iskolai, osztálykeretben

Magyar kultúra napja

2016. január 22.

iskolai rendezvény

Víz világnapja

2016. március 22

projekt

Nyuszizás

2016. március 23.

iskola program

Költészet napja

2016. április 11.

iskolarádió

Föld napja

2016. április 22.

projekt

Madarak és fák napja

2016. május 13.

iskolarádió, projekt

Kihívás napja

2016. május 25.

iskolarádión keresztül torna, majd sportversenyek

Nemzeti összetartozás napja

2016. június 3.

iskolarádió

 

 

Tanév rendjéhez tartozó fontosabb események időpontja

Megnevezés

Időpont

NETFIT Tanulók fizikai állapotának felmérése 5-8. évf.

2016. január-június

Országos nyelvi mérés 6. és 8. évf.

2016. május 18.

Országos kompetenciamérés 6. és 8. évf.

2016. május 25.