Tanórán kívüli programok (ingyenesen igénybe vehető közoktatási szolgáltatások). >>>

 

Az iskolai tanév helyi rendje. >>>

 

 

Tanév megnevezése: 2016/2017.

 

Vezetés

 

Rakó József                intézményvezető                                földrajz, biológia

Kovács Ilona              intézményvezető-helyettes                magyar, történelem

szaktanácsadó, mesterpedagógus

 

Tanítók, tanárok

 

Auschné Radnai Judit                                   angol

Bálind István                                     rajz, napközi, tanulószoba

Czincz Józsefné                                 3.a tanító, osztályfőnök

Cseriné Pataki Ildikó                         magyar, történelem

Gabonyi Zsuzsanna                           4.a tanító

Halász Margit                                    magyar, dráma

Horváth József                                   informatika

Juhászné Terdik Krisztina                  matematika, fizika

Krutyko Jelena                                   angol

Léder Éva                                          6.b osztályfőnök, természetismeret, földrajz, biológia, erkölcstan, táblajáték, tanulószoba

Margittai Judit                                    3.a tanító, néptánc, romológia szakkör

Miklósvölgyiné Szabó Andrea          2.a tanító

Mosonyiné Kelemen Gyöngyi           5.a osztályfőnök, természetismeret, technika, táblajáték

Murguly Józsefné                               8.a osztályfőnök, matematika, testnevelés

Némethné Márk Julianna                   6.a osztályfőnök, testnevelés, mozgásterápia

Pintér Miklósné                                  8.b osztályfőnök, természetismeret, biológia, kémia, erkölcstan

Szabóné Gyulai Zsuzsanna                4.a osztályfőnök, tanító

Telekesi – Tóth Brigitta                     7.a osztályfőnök, testnevelés

Tóth Andrea                                      napközi, táblajáték

Végh Patrícia                                     ének

Vinczéné Balogh Anikó                    1.a tanító, osztályfőnök

Wisinszky Alexandra                         2.a osztályfőnök, tanító

 

Oktató-nevelő munkát segítők

 

Oláh Zsuzsánna                                 szociálpedagógus

Tárnokné Major Krisztina                  könyvtáros tanító

 

Orbányi Magdolna                             iskolatitkár

Folberth Tamás                                  rendszergazda

 

 

Utazó gyógypedagógiai hálózat munkatársai

 

Czirják Anna                                      logopédus

Gál Nóra                                            logopédus

Halász Márta                                      gyógypedagógus

Märcz Klára                                       logopédus, szakértő, mesterpedagógus

Pásztor Péter                                      gyógypedagógus

Szilvási Erika                                     logopédus

Szilvási Tímea                        logopédus

Tankáné Váradi Beáta                       gyógypedagógus

Torma Beatrix                                    iskolapszichológus

 

Tartós távollévők

 

Csaba Eszter                                      iskolapszichológus

Fogarasi Judit                                    angol

Györki Tünde                                    gyógypedagógus

Horváthné Halász Eszter                   ének, történelem

Magyari Judit                                     logopédus

Szemenkei – Kis Melinda                  tanító

 

Az intézmény pedagógusai a munkatervben meghatározott napokon tartják fogadóóráikat.

Ettől eltérő megbeszélésre csak a pedagógussal történt előzetes egyeztetés után kerülhet sor.

 

Az intézmény pedagógusainak elérhetősége:

Tanári: 312-78-11/ 19 mellék, vagy a tanárit kell kérni

(A pedagógusok munkaidejükben csak korlátozott időtartamban tartózkodnak a tanáriban.)

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A pedagógusok saját döntésük alapján egyéb magánelérhetőségüket is megadhatják.


 

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások1

 

Végzettség, szakképzettség

Tanítók

8 fő

1 fő főiskola, tanító, rajz, pedagógia spec.kol.

1 fő főiskola, tanító, közoktatásvez. szakvizsga

1 fő főiskola, tanító, technika spec.kol.

1 fő főiskola, tanító, testnevelés spec.kol.

1 fő tanító, főiskola, közl. ref. spec.koll.

1 fő tanító, főiskola, rajz spec.koll.

Magyar nyelv és irodalom

2 fő

1 fő főiskola magyar-történelem szak

1 fő főiskola magyar szak

Matematika

2 fő

1 fő főiskola matematika – fizika szak

1 fő főiskola matematika-testnevelés szak

Történelem

3 fő

1 fő főiskola magyar - történelem szak, egyetem történelem szak, közoktatásvez. szakvizsga, szaktanácsadó - mesterpedagógus

1 fő főiskola magyar - történelem szak

1 fő főiskola ének - történelem szak

Angol nyelv

3 fő

1 fő főiskola angol-orosz szak

1 fő egyetem magyar – angol szak

1 fő egyetem angol szak

Fizika

1 fő

1 fő főiskola matematika – fizika szak

Kémia

1 fő

1 fő főiskola biológia – kémia szak

Biológia

3 fő

1 fő főiskola biológia – földrajz szak, közoktatásvez., köztisztviselő szakvizsga

1 fő főiskola biológia – földrajz szak, egyetem földrajz szak

1 fő főiskola biológia – kémia szak

Földrajz

2 fő

1 fő főiskola biológia – földrajz szak, egyetem földrajz szak

1 fő főiskola biológia – földrajz szak, közoktatásvez., köztisztviselő szakvizsga

Természetismeret

3 fő

1 fő főiskola biológia – földrajz szak, egyetem földrajz szak

1 fő főiskola biológia – kémia szak

1 fő főiskola biológia szak

Technika

1 fő

1 fő főiskola biológia — mezgaz. ism. és gyakorlati ism. szak

Informatika

1 fő

1 fő főiskola  matematika- informatika szak

Rajz

1 fő

1 fő egyetem rajz szak

Ének

2 fő

1 fő főiskola ének - történelem szak

1 fő főiskola ének szak

Testnevelés

3 fő

1 fő egyetem testnevelés

1 fő főiskola matematika-testnevelés szak

1 fő egyetem testnevelés, gyógytestnevelés, Alapozó terápia

Mozgásterápia

1 fő

1 fő egyetem testnevelés, gyógytestnevelés, Alapozó terápia

Néptánc

1 fő

1 fő alapfokú néptánc oktató, főiskola művelődésszervező szak

Erkölcstan

3 fő

1 fő főiskola tanító, erkölcstan tkp.

1 fő főiskola biológia – földrajz szak, egyetem földrajz szak, erkölcstan tkp.

1 fő főiskola biológia – kémia szak, erkölcstan tkp.

Napközi foglalkozás 5. évf.

1 fő

1 fő főiskola pedagógia szakos nevelő, középfokú könyvtáros

Napközi foglalkozás 6. évf.

1 fő

1 fő főiskola biológia — mezgaz. ism. és gyakorlati ism. szak

Tanulószoba 7-8. évf.

2 fő

1 fő egyetem rajz szak

1 fő főiskola biológia – földrajz szak, egyetem földrajz szak

Nevelő - Oktató munkát segítők

11 fő

Végzettség, szakképzettség

Szociálpedagógus

1 fő

1 fő főiskola szociálpedagógus

Könyvtáros

1 fő

1 fő főiskola tanító, közművelődés spec.koll., OKJ könyvtáros asszisztens

Fejlesztés

4 fő

4 fő főiskola gyógypedagógia

Logopédia

5 fő

1 fő főiskola tanító, logopédia, egyetem inkluzív nevelés, szakvizsg, szakértő, mesterpedagógus

4 fő főiskola logopédus

Iskolapszichológus

2 fő

2 fő egyetem pszichológus

 

Gazdasági - Ügyviteli dolgozók

3 fő

Végzettség, szakképzettség

Iskolatitkár

1 fő

1 fő középiskola, külker. szakirányú kp fokú

Rendszergazda

1 fő

1 fő felsőfokú oktatásinformatikus

Gazdasági ügyintéző

1 fő

1 fő középiskola, emelt szintű mérlegképes könyvelő

 

1A feltüntetett pedagógusok száma több mint az alkalmazottak száma, mert minden pedagógus a tanított tárgyak szerint van feltüntetve.

 

 

 

Tanulócsoportok:

 

Tanulócsoport megnevezése

Képzési típus

Tanuló

létszám

Számított létszám

1.

1. a

Integrált osztály – MAPPA - program

15

16

2.

2. a

Integrált osztály – MAPPA - program

17

20

3.

3. a

Integrált osztály – MAPPA - program

16

19

4.

4. a

Integrált osztály – MAPPA - program

20

25

5.

5. a

Integrált osztály – MAPPA - program

19

24

6.

6. a

Integrált osztály – MAPPA - program

13

15

7.

6. b

Normál tantervű osztály

16

20

8.

7. a

Normál tantervű osztály

16

20

9.

8. a

Normál tantervű osztály – emelt angol

15

18

10.

8. b

Normál tantervű osztály

8

5

 

Tanulólétszám

155 fő

190 fő

Iskolánkban idegen nyelvként angol nyelvet tanítunk.

 

 

Tanórán kívüli programok (ingyenesen igénybe vehető közoktatási szolgáltatások)

Foglalkozások megnevezése

 

Szakkörök felsorolása

kerámia, Zöldsziget, táblajáték, cigánykultúra, újságíró-író

Felvételi előkészítő

matematika, magyar

Nyelvi verseny előkészítő

Jane Haining Angol Nyelvi Emlékversenyre előkészítő

Korrepetálás

minden elméleti tantárgyból

Napközi

2 csoport

Tanulószoba

1 csoport

Sportkörök

tömegsport

Mindennapos testedzés

 

 

Iskolánkban minden gyerekeknek szervezett szakkör, korrepetálás, tehetséggondozó és sport program ingyenes.

 

 


 

Lemorzsolódás

 

Megnevezés

Évfolyam

2015/2016. tanév

Megjegyzés

 

 

Évismétlők

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

8.

3

 

 

2

 

 

 

1

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

2 fő tanéve előkészítőnek minősült

1 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg

 

1 tantervi követelményeket nem teljesítette

1 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg

 

1 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg

 

1 fő tanulmányi követelményeket nem teljesítette

2 fő javítóvizsgán megbukott

 

1 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg

1 fő tantervi követelményeket nem teljesítette

2 fő javítóvizsgán megbukott

 

 

1 fő tantervi követelményeket nem teljesítette

1 fő javítóvizsgán megbukott

 

1 fő javítóvizsgán megbukott

Hiányzásai miatt nem osztályozható

1.

 

2.

 

3.

 

 

5.

 

6.

 

7.

 

 

8.

1

 

1

 

3

 

 

3

 

2

 

5

 

 

1

1 fő nem lép tovább

 

1 fő nem lép tovább

 

2 fő továbblép

1 fő nem lép tovább

 

3 fő nem lép tovább

 

2 fő nem lép tovább

 

2 fő továbblép

3 fő nem lép tovább

 

1 fő továbblép

Tanuló jogviszonya megszűnt tanévvégén

7.

 

8.

1

 

1

A tanulók betöltötték 16. életévüket, így tanulmányuk ebben az iskolatípusban megszűnt.

 

 


 

Továbbtanulók

 

Megnevezés

Évfolyam

2014/2015. tanév

2015/2016. tanév

 

Nyolcosztályos gimnázium

0

0

Hatosztályos gimnázium

0

0

Gimnázium

4

7

Szakgimnázium

-

15

Szakközépiskola

8

3

Szakiskola

7

-

 

Továbbtanulók után-követése:

 

A középiskoláktól nem illetve elenyésző számban kapunk visszajelzést tanulóinkról, így a rendelkezésünkre álló adatok mennyisége nem elegendő.

 

 

 

Országos-mérés értékelés eredményei

 

Megtekinthető az alábbi linken: Iskolánkról fül, OKÉV-mérés

 

 

 

Hétvégi házi feladat és írásbeli dolgozatok szabályai

A házi feladatok mennyisége és tartalma évfolyamonként változik.

Szempontok:

Egyénileg a tanuló képes legyen megoldani

Az időráfordítás ne haladja meg pl. első évfolyamon a 30 percet, 7-8. évfolyamon a 90 percet.

Az írásbeli feladatok mennyisége ellenőrizhető legyen a tanítási óra elején.

A szünetek idejére több feladat nem adható

Egyéni feladatok (kielőadás, beszámoló, házi dolgozat) elvégzésére minimum egy hét rendelkezésre álló időt kell biztosítani.

 

Írásbeli számonkérés

Szempontok

Írásbeli beszámoltatás funkciói, annak típusai szerint (röpdolgozat, záró dolgozat, témazáró dolgozat, mérőteszt, esszé stb.)

Az egyes írásbeli beszámoltatás típusszerinti gyakorisága (Pl.: tanítási óránként, félév és évvégén, tematikus egységek lezárásaként stb.)

Az egyes beszámoltatási típusok rendje (Pl.: röpdolgozat, max. 15 perc, témazáró dolgozat max. 2x45 perc stb.)

Az egyes beszámoltatási formák értékelésben betöltött szerepe (Pl.: röpdolgozat felelet értékű).

Az írásbeli beszámoltatás korlátozása (Pl.: témazáró dolgozat előre bejelentve naponta egy).

A további szabályozást tartalmazza az iskola elfogadott Pedagógiai programja.

 

 

 

Az iskolai tanév helyi rendje: tanév 2016. szeptember 1-jétől 2017. augusztus 31-ig tart.

 

 

Tanév rendje

Időpont

Tanévnyitó ünnepély

2016. szeptember 1.

Szorgalmi idő

2016. szeptember 1-jétől

2017. június 15.

I. félév

2017. január 20.

Tanulók értesítése az I. félév eredményéről

2017. január 27.

Őszi szünet

2016. november 2 - 4.

Téli szünet

2016. december 22 – január 2.

Tavaszi szünet

2017. április 13 – 18.

Tanévzáró ünnepély

2017. június 15.

 

Szülői értekezletek, fogadóórák 17 órától

Szülői értekezlet

2016. szeptember 6.

Fogadóóra

2016. október 4.

2016. november 8.

2016. december 6.

2017. január 10.

Szülői értekezlet

2017. február 7.

Fogadóóra

2017. március 8.

2017. április 11.

Szülői értekezlet

2017. május 23.

 

 

Tanítás nélküli munkanapok

 

Időpont

Felhasználás

2016. december 21.

DÖK-nap

2017. február 1.

Félévi értekezlet

2017. április 19.

KIP-értekezlet

2017. május 2.

Nevelőtestületi kirándulás

2017. június 9.

Nevelőtestületi nap

 

Nevelőtestületi értekezletek

 

Nevelőtestületi értekezletek

Időpont

Alakuló tantestületi értekezlet

2016. augusztus 24.

Tanévnyitó tantestületi értekezlet

2016. augusztus 29.

Őszi nevelési értekezlet

2016. november 10.

Félévi osztályozó értekezlet

2017. január 25.

Tavaszi nevelési értekezlet

2017. március 28.

Év végi osztályozó értekezlet

2017. június 13.

Tanévzáró nevelői értekezlet

2017. június

 

 

 

 

 

Nemzeti ünnepek, iskolai ünnepélyek

 

Nemzeti ünnep

Iskola ünnepély

Időpontja

Helye

1956-os forradalom és szabadságharc

2016. október 21.

imaterem

1848-as forradalom és szabadságharc

2017. március 14.

Budapesti helyszínek

Iskolai ünnepek

 

 

Tanévnyitó ünnepély

2016. szeptember 1.

iskola

Vörösmarty megemlékezés

2016. december 2.

iskola

Ballagás

2017. június 14.

Iskola/imaterem

Tanévzáró ünnepély

2017. június 15.

iskola

 

Iskola emléknapok

 

Emléknap

Megemlékezés

Időpontja

Helye/Módja

Európai autómentes nap

Nemzetközi hulladékgyűjtő nap

2016. szeptember 23.

iskolarádió
külső helyszínek

Pákozdi csata

2016. szeptember 30.

iskolarádió

Akadályverseny

Állatok világnapja

2016. október 4.

iskolarádió

kiállítás

Aradi vértanúk

2016. október 6.

iskolarádió

Egészségnap

2016. október 15.

projekt

Mit jelent a szabadság?

2016. október 17 – 28.

kiállítás

Fogyatékkal élők napja

2016. december 5.

projekt

Adventi forgatag

2016. december 16.

iskola, imaterem

Karácsony

2016. december 20.

iskolai, osztálykeretben

Magyar kultúra napja

2017. január 20.

iskolai rendezvény

Farsang

2017. február 3.

iskolai rendezvény

Víz világnapja

2017. március 22

projekt

Költészet napja

2017. április 11.

iskolarádió

Nyuszizás

2017. április 12.

iskola program

Föld napja

2017. április 24-28.

projekt - témahét

Madarak és fák napja

2017. május 12.

iskolarádió, projekt

Kihívás napja

2017. május 24.

sportversenyek

Trianon emléknap

2017. június 2.

iskolarádió

 

 

Tanév rendjéhez tartozó fontosabb események időpontja

 

Megnevezés

Időpont

NETFIT Tanulók fizikai állapotának felmérése 5-8. évf.

2017. január-június

Országos nyelvi mérés 6. és 8. évf.

2017. május 17.

Országos kompetenciamérés 6. és 8. évf.

2017. május 24.