Tisztelt Szülők!

 

A Kormányhivatal közzétette a tankötelessé vált, 2018 szeptemberében iskolát kezdő gyermekek beíratásának időpontjait.

 

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19 óra között

2018. április 13. (péntek)      8.00 – 19 óra között.

 

A fenti két napon kereshetik fel a Szülők a lakóhely szerint illetékes körzeti iskolát, vagy a választott iskolát. /Amennyiben nem a körzeti iskolába íratják be gyermeküket, az intézményt akkor is tájékoztassák! /

 

Beiratkozáskor a szülő személyazonosítására alkalmas igazolványa, lakcímkártyája mellett kérjük, hogy a következő dokumentumokat hozzák magukkal:

 

1.      A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat, vagy érvényes személyi igazolvány vagy érvényes útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt(lakcímkártya).

 

2.      A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást

(a gyermek iskolaérettségének igazolása). Ez lehet:

·         óvodai szakvélemény;

·         nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény;

·         sajátos nevelési igényű gyermek esetében a fővárosi Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 

Nyilatkozniuk kell aszülői felügyeleti jog gyakorlásáról (közösen vagy valamelyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot). A nyilatkozathoz igazoló dokumentumot kell csatolni (pl. bírói végzés).

 Beíratáskor a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek részére melyik tantárgyat választja:etika (iskola oktatja)  vagy a hit-és erkölcstant (a választott egyház oktatja).

 Felelősségi nyilatkozatot kell kitölteniük arról is, hogy a lakcímkártyán szereplő ingatlanban életvitelszerűen élnek-e, illetve amennyiben lakcímkártyával nem rendelkeznek, annak okát is szükséges megjelölni.

 Amennyiben a szülő bejelentett lakcímet nem tud igazolni, akkor a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetében a következő dokumentumok szükségesek a gyermek beíratásához:

·         regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

·         tartózkodási kártya (maximum 5 évig érvényes); vagy

·         állandó tartózkodási kártya (10 évig érvényes, kivéve az EGT-állampolgárokat, akiknek határozatlan ideig érvényes).

 

Ha a gyermek tankötelezettségét külföldön kívánja megkezdeni, a Szülőnek (felügyeleti joggal rendelkezőnek) a törvény értelmében a Budapest Főváros Kormányhivatal VI. Kerületi Hivatalánál (VI. Szinyei Merse Pál u. 4.) ezt be kell jelentenie és erről a körzetes iskolát is szükséges tájékoztatni.

 Az iskola igazgatója a gyermek felvételéről szóló tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot április 30-ig küldi meg a szülőnek. A felvétel elutasítása esetén a szülő 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az iskola igazgatójánál, aki azt 8 napon belül továbbítja a Tankerület igazgatójának.

 


Adó 1% felajánlás

Várjuk adójuk 1%-át! Kérjük, támogassák  iskolánk valamelyik alapítványát, így közvetetten saját gyermeküket támogatják! >>>

Ajánlja barátainak, ismerőseinek is! Köszönjük!


                                                                                                                                                

 


Órarendek

5. a osztály

5. b osztály

6. a osztály

6. b osztály

7. a osztály

7. b osztály

8. a osztály

8. b osztály