Tisztelt Szülők!

 
 

Jelentkezési lap

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására !!!
                                                                                                                   Kedves leendő elsős Szülők és Gyerekek!


 Szeretettel meghívjuk Önöket és gyermeküket „Iskola Hívogató„ foglalkozásainkra, amelyek az alábbi időpontokban lesznek:

 

2017. február 16.

2017. március 16.

2017. április 06.

 

 

A foglalkozásokat minden alkalommal 16.00 – 17.00 óra között tartjuk.

 

Kis vendégeink kézműveskedhetnek, sportolhatnak, angol nyelven játszhatnak – tanulhatnak és még mesét is lehet hallgatni.

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt !

 

 

 

Iskolavezetés


Intézményünk 2016 szeptemberében 106. tanévét kezdi meg a VI. kerületi Vörösmarty utcában. Az iskolát alapító Skót Misszió jelszava „How to do good?” /Hogyan tegyünk jót?/ – mai napig áthatja mindennapi tevékenységünket.
   Ismerjük a Terézvárosban, és vonzásában élő szülők – gyermekek igényeit, lehetőségeit, nehézségeit. Épp ezért iskolánk pedagógiai kínálatára a sokszínűség jellemző: angol és matematika emeltszintű oktatása, logopédiai és fejlesztő csoportok és 2011/2012. tanévben indult MAPPA-program.
A 2016/2017. tanévben első évfolyamon MAPPA-programunkkal oktatunk.
A program két, egymástól eltérő, de esetenként egymáshoz kapcsolódó irányból áll.
A MAPPA – Informatika és Művészet program olyan kivételes területet ölel fel, amelyhez a gyerekek bizalommal és érdeklődéssel közelítenek.
A programban informatikai és művészeti oktatást nyújtunk a gyermekeknek. Az informatikai oktatás során észrevétlenül tanulnak meg tanulni, együttműködni, csoportosan alkotni, felfedezi saját, az ismeretszerzésre irányuló természetes igényüket. Azok a gyermekek, akik tanulási vagy motivációs nehézséggel küzdenek, az informatikai irány segítségével megoldást találhatnak, és nem utolsó szempontként identitást, jövőképet, magabiztosságot kaphatnak. Az informatikai jellegű képzettség az egyik legerősebb piacképességet jelenti, és egyre inkább azt fogja jelenteni.
A művészetpedagógiai programban az alkotó gyermek és a művészet a főszereplő. A rajz és technika tantárgyak keretein túlmutató művészeti oktatást kívánjuk megvalósítani. A programhoz szorosan kapcsolódik az évek óta tartó, Budapest szerte egyedülálló MUS-E program, mely az egymás elfogadását a toleranciára nevelést, különböző művészeti ágak és művészek bevonásával segíti elő.
Kötelez minket mind alapítóink, mind névadónk szellemi öröksége is, így hajt bennünket a hit, a tenni akarás, hogy belépő kis elsőseink 8 év múlva a világra nyitott, az életben boldogulni képes fiatalokként lépjenek ki iskolánkból.
    Mindennapi munkánk során a múlt ismerete és tisztelete, a hagyományaink megőrzése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a modern pedagógiai eszközök, módszerek alkalmazására.

Iskolánk 2011 nyarán lépett be a KIP- programba. Az intézmény fő célkitűzései között szerepel a szülőkkel való kapcsolat ápolása, szorosabbá tétele, amelynek egyik útja, hogy az iskola olyan programokat kínáljon, ahol a diák-szülő-pedagógus hármas harmonikus együttléte biztosítható, és ezek a közös élmények a családok és az iskola közötti kapcsolatot erősítik és a különböző generációkat közelebb hozzák egymáshoz. Feladatunknak tekintjük tanulóink iskolai sikerhez juttatását, ezzel alapozva meg azt a törekvésünket, hogy az életben boldogulni tudó, sikeres diákokat bocsássunk ki az iskola falai közül. A csoportmunka eredményességét a gyerekek közötti együttműködés és a tudásanyag elsajátításának szintje jelzi. Mindkettő egyaránt fontos mind az egyén, mind a csoport számára. Ez a módszer természetesnek tartja, hogy a tanulók egymástól segítséget kérjenek, és egymásnak segítséget adjanak. A program elemei Komplex Instrukciós Program, Logikai és Táblajáték Program, Generációk Közötti Párbeszéd Program és Differenciált Tanulásszervezés Program
    A logopédiai vagy fejlesztő foglakozást igénylő gyerekek helyben biztosított mozgásfejlesztő foglalkozásokon, valamint logopédiai órákon, fejlesztéseken is részt vesznek.
    Alsósaink a szülők választása alapján az egész napos iskola megvalósításaként iskolaotthonos, illetve napközis rendszerben tanulnak, a felsősöknek napközit és tanulószobai foglalkozást biztosítunk.
    Iskolánk egyedülálló programmal, az ún. Zöldsziget-programmal segíti a természetszeretet és –védelmi, valamint a környezeti nevelés céljainak megvalósulását. Diákjaink nem csupán tankönyvekből, hanem saját tevékenységük által ismerkedhetnek meg az állatok és növények ápolásával, gondozásával. 2009 tavasza óta Ökoiskolaként működünk, mellyel további programok és feladatok színesítik a gyermekek hétköznapjait.
    Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink jól érezzék magukat az iskola falai között, ezért számtalan lehetőséget teremtünk számukra, melyek kiegészítik a tanulást. Délutánonként ingyenes szakköri foglalkozásokkal (pl. tömegsport, kerámia, kézműves, informatika, főzés, táblajáték), projektnapokkal színesítjük a gyerekek napjait.
    Ha szívesen megismerné iskolánkat, szeretettel várjuk vagy keressen bennünket az alábbi elérhetőségeinken:

Iskolánkról bővebb információt talál honlapunkon: www. vorosmarty-iskola.hu
Felmerült kérdéseire szívesen válaszolunk személyesen: VI. ker. Vörösmarty u. 49-51.,
e-mailben: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy az alábbi telefonszámon: 312-78-11/13, 17, 23 mellék.
           
Remélem bemutatkozásunk felkeltette érdeklődését:
                                                                            Rakó József
                                                                        intézményvezető


KAPCSOLÓDÓ OLDALAK:
A versennyel kapcsolatos letölthető anyagok

Page 1 of 2